Utilizare: Coloana de sustinere tip CS-300 se foloseste la instalatiile electrice de joasa tensiune pentru sustinerea cablului torsadat cu ajutorul ASA si ASC. Se monteaza…