Utilizare: Armatura de sustinere in aliament tip ASA-400 se utilizeaza ca piese de sustienre la LEA de joasa tensiune cu conductoare izolate torsadate. Elementele componente…